Училищно ръководство и учители


Училищно ръководство

Величка Владимирова Христова - завършила начална училищна педагогика - ПУ "П. Хилендарски", Специализация по Английски език - Тракийски Университет, Ст. Загора; Управление на образованието - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Търново, с IV ПКС.
Директор от 01.07.2006 година.


Маргарита Георгиева Урумова - завършила Българска филология във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. В. Търново.
Помощник-директор от 28.09.1998 година.


Учители - начален етап

 1. Елена Тодорова Сярова - начална училищна педагогика със специализация - музика; ПУ "П. Хилендарски" - Пловдив;
 2. Силвия Димова Абаджиева - начална училищна педагогика със специализация - изобразително изкуство; ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново, ІІ ПКС;
 3. Галина Панайотова Стоянова - начална училищна педагогика със специализация -труд и творчество; ПУ "П. Хилендарски" - Пловдив, ІІ ПКС;
 4. Марияна Русева Вълчева - начална училищна педагогика, ПУ "П. Хилендарски" - Пловдив;
 5. Илка Георгиева Петрова - начална училищна педагогика - бакалавър, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново; магистър по Информатика, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново; ІІ ПКС. Тракийски университет - Стара Загора - ДИПКУ. Специализация "Съвременни аспекти на развитието на учебния процес" Тракийски университет - Стара Загора;
 6. Дочка Георгиева Робето - начална училищна педагогика със специализация - физическо възпитание; ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново;
 7. Емилия Любенова Даскалова - начална училищна педагогика със специализация - изобразително изкуство; ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново, ІІ ПКС;
 8. Руска Стефанова Стоянова - начална училищна педагогика със специализация - физическо възпитание; Тракийски университет - Ст. Загора, V ПКС;
 9. Любов Димитрова Иванова - начална училищна педагогика, Софийски университет, ІІ ПКС;
 10. Мария Динева Кондева - начална училищна педагогика, ШУ "Епископ Константин Преславски", ІІІ ПКС; допълнителна квалификация – ИТ, Ст. Загора;
 11. Христина Георгиева Василева - ВПИ Благоевград, начална училищна педагогика, специалност изобразително изкуство - магистър, II ПКС;
 12. Марияна Димитрова Сярова - предучилищна и начална училищна педагогика - бакалавър; ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново;
 13. Евдокия Яворова Ценова – ЮЗУ "Неофит Рилски" , гр. Благоевград  "Предучилищна и начална училищна педагогика" - бакалавър;
 14. Станислава Диянова Петкова - "Предучилищна и начална училищна педагогика" – магистър, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - "Педагогика на деца със специални образователни потребности" – магистър, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"; ВСУ "Черноризец Храбър", гр. Варна - "Противодействие на престъпността и опазване на обществени ред" - бакалавър.
 15. Жана Димитрова Ташева - начална училищна педагогика със специализация - труд и техника; ПУ "П. Хилендарски" - Пловдив;
 16. Даниела Вълкова Инзова - предучилищна и начална училищна педагогика, специализация - английски език; Университет "Проф. д-р Асен Златаров"- Бургас;
 17. Магдалена Тошева Дончева - начална училищна педагогика с чужд език; Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас;
 18. Йорданка Стефанова Стефанова - ПУ "Паисий Хилендарски" магистър – НУП, Професионално-педагогическа специализация: Ранно чуждоезиково обучение – Английски език, Професионална квалификация: Учител по английски език в начален етап. Трета професионално-квалификационна степен, Професионално-педагогическа специализация "Информационни технологии в началното училище".
 19. Таня Трифонова Иванова - начална училищна педагогика с чужд език, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий " - В. Търново. Квалификация по английски език - СУ "Кл. Охридски". Учител по английски език.

Прогимназиален етап

 1. Иванка Христова Димитрова - Завършила българска филология в ПУ "Паисий Хилендарски" - гр.Пловдив. Учител по БЕЛ. II ПКС.
 2. Дочка Димитрова Добрева - Завършила българска филология в ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив. Учител по БЕЛ. II ПКС.
 3. Силвия Енчева Китанова – Завършила Русенски университет "Ангел Кънчев", специалност "Педагогика на обучението по български език и история". Учител по БЕЛ и история и цивилизация.
 4. Валентина Иванова Стоянова - Завършила ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - руска филология; ПУ "Паисий Хилендарски" - преквалификация по английски език. Учител  по английски език;
 5. Юлия Димитрова Шарапчиева – Завършила ШУ "Епископ Константин Преславски" , специалност "Социална педагогика"; Завършила ШУ "Епископ Константин Преславски" специалност – английски език. Учител по английски език.
 6. Елена Георгиева Льолева - Завършила ПУ "Паисий Хилендарски" - физика и математика, V ПКС - ИПКУ - Ст. Загора. Учител по математика и ИТ.
 7. Марияна Димитрова Иванова - Завършила математика и информатика във ВПИ - гр. Шумен. Учител в по математика и ИТ.
 8. Кирилка Николова Кирова-Иванова - Завършила ПУ "Паисий Хилендарски". Специалност химия, биология. Преквалификация по биология; Има II ПКС ПКСИПКУ - гр. Ст. Загора. Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда;
 9. Йордан Райков Даскалов - Завършил СУ "Кл. Охридски" гр.София. Специалност математика и физика. Учител по математика и физика.
 10. Христо Димитров Дамянов - Завършил СУ "Кл. Охридски" гр. София. Специалност история и география. Учител по география и икономика;
 11. Даниел Василев Андров - Завършил ВТУ "Кирил и Методий" гр. В. Търново, специалност "Педагогика на обучението по история и география".  Учител по история и цивилизация;
 12. Али Османов Мехмедов – Завършил ТУ – София. Учител по ИТ и технологии.
 13. Румен Трифонов Петров - Завършил ВТУ "Кирил и Методий " гр. В. Търново, специалност "Изобразително изкуство". Втора специалност - естетика. Учител по Изобразително изкуство;
 14. Даниела Николаева Павлова - Завършила ВСУ "Черноризец Храбър" гр.Варна - Българска народна хореография; ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Организация и управление на образованието - магистратура. IV ПКС. Учител по хореография от 2003 година;
 15. Тихомир Алексиев Кондев - Завършил ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - педагогика на обучението по музика. Има V ПКС. Корепетитор от 2004 година;
 16. Огнян Стоянов Чобанов - Завършил ВМПИ - гр. Пловдив - музикална педагогика. Учител по музика;
 17. Николай Иванов Колев - Завършил Национална спортна академия "Васил Левски". Учител по ФВС.

Учители – ЦДО

 1. Веселина Димитрова Андреева – завършила Бургаски Свободен Университет; специалност - предучилищна и начална педагогика;
 2. Христина Генчева Раднева – завършила ИДНУ – Бургас, специалност: начална педагогика;
 3. Петя Михайлова Кондева – Желева - завършила Бургаски Свободен Университет; специалност - предучилищна и начална училищна педагогика;
 4. Стефан Юриев Тодоров – завършил ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – Велико Търново, специалност: предучилищна и начална училищна педагогика;
 5. Моника Донева Попова - завършила ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – Велико Търново, специалност: начална училищна педагогика и английски език;
 6. Мери Йорданова Божкова – Тракийски университет – Стара Загора, специалност: начален учител; Тракийски университет – Стара Загора, специалност: учител по информатика и информационни технологии;
 7. Здравка Недялкова Долушанова – Тракийски университет – Стара Загора, специалност: начален учител; ВСУ "Черноризец Храбър" - гр. Варна – учител по изобразително изкуство;
 8. Ивелина Николаева Николова - Бургаски Свободен Университет; специалност - предучилищна и начална училищна педагогика;
 9. Наташа Костова Атанасова - Тракийски университет – Стара Загора, специалност: предучилищна и начална педагогика;
 10. Миглена Николаева Танева – Тракийски университет – Стара Загора, специалност: начален учител.

Педагогически съветник - Татяна Мариянова Николова – Завършила СУ "Кл. Охридски" – София, Педагогика на девиантното поведение.
Логопед - Слав Михов Донев - Завършил СУ "Кл. Охридски" - дефектология, олигофренопедагогика, логопедия. Има II ПКС. Работи като старши учител на деца с езиково-говорни нарушения. 

Copyright © 2008-2018 Основно училище "Елисавета Багряна" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев