Бюджет


2023 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01- 31.12.2023

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01.23г.-31.12.2023г.

2. Отчет за извършените разходи във връзка с COVID -19

3. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ЕРАЗЪМ+ К1 ДЕЦАТА 01.01-31.12.23г.

4. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ЕРАЗЪМ К1+ 01.01-31.12.23г.

5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ОУД 01.01-31.12.23г.

6. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ППО 01.01-31.12.23г.

7. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - РДУО 01.01-31.12.23г.

8. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства за периода 01.01.23-31.12.23г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01- 30.09.2023

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01.23-30.09.23 г.

2. Отчет за извършените разходи във връзка с COVID -19

3. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС -Еразъм К1 Децата на Европа 01.01.-30.09.23г.

4. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС -Еразъм К1+ 01.01.-30.09.23г.

5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС -ОУД 01.01.-30.09.23г.

6. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС -ППО 01.01.-30.09.23г.

7. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС -РДУО 01.01.-30.09.23г.

8. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства 01.01-30.09.23г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01- 30.06.2023

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01.23-30.06.23 г.

2. Отчет за натуралните показатели по бюджета за периода 01.01-30.06.2023 г.

3. Отчет за извършените разходи във връзка с COVID -19

4. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ОУД за периода 01.01.23- 30.06.23 г.

5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ППО за периода 01.01.23-30.06.23 г.

6. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС -РДУО за периода 01-01-23-30.06.23 г.

7. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства за периода 01.01.23-30.06.23 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01- 31.03.2023

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода 01,01 - 31.03.2023 г.

2. Отчет за натуралните показатели по бюджета за периода 01.01-31.03.2023 г.

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средствата от ЕС ОП Равен достъп до учил. обр. в усл. на кризи за периода 01.01 - 31.03.2023 г.

4. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства за периода 01.01-31.03.2023 г.
2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01- 31.12.2022

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01.22-31.12.22 г.

2. Отчет за натуралните показатели по бюджета за периода 01.01.22-31.12.22г.

3. Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 за периода 01.01.22-31.12.22г.

4. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средствата от ЕС- Еразъм+К1 за периода 01.01.22г.-31.12.22г.

5. Отчет за кас. изпълн. на бюджета на сметките за средствата от ЕС ОП Подкрепа за успех за периода 01.01.22 г.-31.12.22г.

6. Отчет за кас. изпълн. на бюджета на сметките ат ЕС ОП Образование за утрешния ден за периода 01.01-31.12.22 г.

7. Отчет за кас. изпълн. на бюджета на сметките за средствата от ЕС ОП КПРПС за периода 01.01.-31.12.22 г.

8. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средствата от ЕС ОП ППО за периода 01.01.-31.12.22 г.

9. Отчет за кас. изпълн. на бюджета на сметките за средствата от ЕС ОП Равен достъп до учил. образов. в условията на кризи за периода 01.01-31.12.22 г.

10. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства за периода 01.01.22-31.12.22г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01- 30.09.2022

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01- 30.09.2022 г.

2. Отчет за натуралните показатели на бюджета за периода 01.01 - 30.09.2022 г.

3. Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID за периода 01.01-30.09.2022 г.

4. Отчет за кас. изп. на бюджета на сметките за средствата от ЕС- ЕРАЗЪМ + К1 за периода 01.01.- 30.09.2022 г..pdf

5.Отчет за кас. изп. на бюджета на сметките за средствата от ЕС ОП Подкрепа за успех за периода 01.01 - 30.09.2022 г.

6. Отчет за кас. изп. на бюджета на сметките за средствата от ЕС ОП Образование за утрешния ден за периода 01.01 - 30.09.2022 г.

7. Отчет за кас. изп. на бюджета на сметките за средствата от ЕС ОП КПРПС за периода 01.01 - 30.09.2022 г.

8. Отчет за кас. изп. на бюджета на сметките за средствата от ЕС ОП ППО за периода 01.01 - 30.09.2022 г.CCF_000029

9. Отчет за кас. изп. на бюджета на сметките за средствата от ЕС ОП авен достъп до учил. обр. в усл. на кризи за периода 01.01 - 30.09.2022 г.CCF_000029CCF_000030

10. Отчет за кас. изп. на бюджета на сметките за чужди средства за периода 01.01- 30.09.2022 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01- 30.06.2022

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01- 30.06.2022 г.

2. Отчет за натуралните показатели на бюджета за периода 01.01 - 30.06.2022 г.

3. Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID -01.01-30.06.2022 г.

4. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР Подкрепа за успех за периода 01,01- 30.06.2022 г.

5.Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР Подкрепа за приобщаващо образование 01,01- 30.06.2022 г.

6. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР равен достъо до учил. обр. в условията на кризи 01.01- 30.06.2022 г.

7. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР КПРПС 01.01- 30.06.2022 г.

8. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР ОУД за периода 01.01- 30.06.2022 г.

9.Отчет за касово изпълнение на бюджета Други сметки и дейности - чуцди средства за периода от 01.01 -30.06.2022 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01- 31.03.2022

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01- 31.03.2022 г.

2. Отчет за натуралните показатели на бюджета за периода 01.01 - 31.03.2022 г.

3. Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID -01.01-31.03.2022 г.

4. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР Подкрепа за успех за периода 01,01- 31.03.2022 г.

5. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР Подкрепа за приобщаващо образование 01,01- 31.03.2022 г.

6. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР равен достъо до учил. обр. в условията на кризи 01.01- 31.03.2022 г.

7. Отчет за касово изпълнение на бюджета Други сметки и дейности - чуцди средства за периода от 01.01 - 31.03.2022 г.
Бюджет 2022 г.
2021 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01. - 31.12.2021

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01- 31.12.2021

2. Отчет за натуралните показатели на бюджета за периода 01.01 - 31.12.2021

3. Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID -01.01-31.12.2021

4. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ЕРАЗЪМ + К2 за периода 01,01-31.12. 2021 г.

5. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР Подкрепа за успех за периода 01,01- 31.12.2021 г.

6.Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР Образование за утрешния ден за периода 01,01-31.12.2021 г.

7. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР КПРПС 01,01- 31.12.2021 г.

8. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР Подкрепа за приобщаващо образование 01,01- 31.12.2021 г.

9.Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР равен достъо до учил. обр. в условията на кризи 01.01- 31.12.2021 г.

10. Отчет за касово изпълнение на бюджета Сругу сметки и дейности - чуцди средства за периода от 01.01 - 31.12.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01. - 30.09.2021

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01- 30.09.2021

2. Отчет за натуралните показатели на бюджета за периода 01.01 - 30.09.2021

3. Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID -01.01-30.09.2021

4. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ЕРАЗЪМ + К2 за периода 01.01-30.09 2021 г.

5. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР Подкрепа за успех за периода 01.01- 30.09.2021 г.

6. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР Образование за утрешния ден за периода 01.01-30.09 2021 г

7. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР КПРПС 01.01- 30.09.2021 г.

8. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР Подкрепа за приобщаващо образование 01.01- 30.09.2021г.

9. Отчет за касово изпълнение на бюджета Други сметки и дейности - чуцди средства за периода от 01.01 - 30.09.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бзджета за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2021 г.

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01- 30.06.21

2. Отчет за натуралните показатели на бюджета за периода 01.01 - 30.06.2021

3. Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID -01.01-30.06.2021

4. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ЕРАЗЪМ + К2 за периода 01,01-30,06 2021 г.

5. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР Подкрепа за успех за периода 01,01- 30.06.2021 г.

6. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР Образование за утрешния ден за периода 01,01-30,06 2021 г

7. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР КПРПС 01,01- 30.06.2021 г.

8. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР Подкрепа за приобщаващо образование 01,01- 30.06.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бзджета за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2021 г.

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01- 31.03.2021 г.

2. Отчет за натуралните показатели на бюджета за периода 01.01 - 31.03.2021 г.

3. Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID -01.01-31.03.2021 г.

4. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ЕРАЗЪМ + К2 за периода 01.01-31.03 2021 г.

5. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР Подкрепа за успех за периода 01.01-31.03.2021 г.

6. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР Образование за утрешния ден за периода 01.01-31.03 2021 г.

Бюджет за 2021 г.

1. Бюджет за 2021 г.
2020 г.

Отчета за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01- 31.12.2020 г.

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01- 31.12.2020

2. Отчет за натуралните показатели на бюджета за периода 01.01 - 30.09.2020

3.Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID -01.01-31.12.2020 г.

4.Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ЕРАЗЪМ + К1 за периода 1.01-31.12.2020 г.

5.Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР Подкрепа за успех за периода 01.01-31.12.2020 г.

6.Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ОП НОИР Образование за утрешния ден за периода 01.01-31.12.2020 г

Отчета за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01. - 30.09. 2020 г.

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01- 30.09.2020 г

2. Отчет за натуралните показатели на бюджета за периода 01.01 - 30.09.2020 г.

3. Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID - 19

4. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ЕРАЗЪМ + К1

5. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС ЕРАЗЪМ + К2

6. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства от ЕС Подкрепа за успех

7. Отчет за касово изпълнение на бюджета за сметки за средства ОУД

Отчет за касово изълнение на Бюджета за периода 01.01 - 30.06.2020 г.

1. Отчет за касово изпълнение на Бюджета 01.01 - 30.06.2020 г

2. Отчет за натуралните показатели 01.01 - 30.06.2020 г.

3. Отчет за касово изпълнение на Бюджета- COVID - 19

4. Отчет за касово изпълнение на Бюджета за с-ки за средатва от ЕС ЕРАЗЪМ+ К

5. Отчет за касово изпълнение на Бюджета за с-ки за средатва от ЕС ЕРАЗЪМ+ К2

6. Отчет за кас. изпълн. на Бюджета за с-ки за средатва от ЕС Проект Подкрепа за успех

7. Отчет за кас. изпълн. на Бюджета за с-ки за средатва от ЕС Проект Образование за утр. ден

Отчет за кас. изпълнение на бюджета 01.01.2020 - 31.03.2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01 - 31.03.2020 г.

Отчет за натуралните показатели 01.01 - 31.03.2020 г

Отчет за кас. изпълнение на с-ки за средства от ЕС проект Подкрепа за успех 01.01 - 31.03.2020 г.

Отчет за кас. изпълнение на с-ки за средства от ЕС проект Образование за утрешния ден 01.01 - 31.03.2020 г.

Отчет за кас. изпълнение на бюджета на с-ки за средства от ЕС проект ЕРАЗЪМ + К1 01.01 - 31.03.2020 г.

Отчет за кас. изпълнение на с-ки за средства от ЕС проект ЕРАЗЪМ + К2 01.01.-31.03.2020 г.

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2020 г.
2019 г.

Отчет за кас. изпълнение на бюджета на с-ки за средства от ЕС проект ЕРАЗЪМ + К1 01.01 31.12.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на Бюджета 01.01 -31.12.2019 г.

Отчет за натуралните показатели по Бюджета 01.01.- 31.12.2019 г.

Отчет за кас. изпълнение на бюджета на с-ки за средства от ЕС проект ЕРАЗЪМ + К1 01.01 31.12.2019 г.

Отчет за кас. изпълнение на бюджета на с-ки за средства от ЕС Проект ЕРАЗЪМ + К2 01.01 31.12.2019 г.

5Отчет за кас. изпълнение на бюджета на с-ки за средства от ЕС Проект Подкрепа за успех 01.01 31.12.2019 г.


Отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2019 - 30.09.2019 г.

Отчет за кас. изпълнение на бюджета на с-ки за средства от ЕС проект ЕРАЗЪМ + К1

Отчет за кас. изпълнение на с-ки за средства от ЕС проект ЕРАЗЪМ + К2

Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01 - 30.09.2019 г.

Отчет за натуралните показатели 01.01 - 30.09.2019 г.


Отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2019 - 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета 01.01.2019 - 30.06.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на сметки за средства от ЕС проект ЕРАЗЪМ + К1 01.01 - 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметки за средства от ЕС проект ЕРАЗЪМ + К2 01.01 - 30.06.2019 г.

Отчет за натуралните показатели 01.01.2019 - 30.06.2019 г.


Отчет за кас. изпълнение на бюджета 01.01. - 31.03.2019 г.

Отчет за кас. изпълнение на бюджета 01.01. - 31.03.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на Бюджета на ски за средства от ЕС проект ЕРАЗЪМ + К2

Отчет за натуралните показатели 01.01 - 31.03.2019 г.


Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2019 г.
2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01. - 31.12.2018 г.

Отчет за кас. изпълнение н а Бюджета 01.01 - 31.122018 г.

Отчет за кас. изпълнение на Бюджета на с-ки за средства от ЕС ЕРАЗЪМ+ КC 01.01 - 31.12.2018 г.

Отчет за кас. изпълнение на Бюджета на с-ки за средства от ЕС ЕРАЗЪМ + К1 - 01.01 - 31.12.2018 г.

Отчет за кас. изпълнение на Бюджета на с-ки за средства от ЕС Проект Твоят час 01.01- 31.12,2018 г.

Отчет за натуралните показатели по Бюджета 01=01= - 31.12.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 - 30.09.2018 г.

Отчет за кас. изп. на бюджета на ски за средства от ЕС провкт Твоят час за периода 01.01 - 30.09.2018 г.

Отчет за кас. изп. на бюджета на с-ки за средства от ЕС проект ЕРАЗЪМ+

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 - 30.09.2018 г.

Отчет за натуралните показатели по бюджета за периода 01.01 - 30.09.2018 г.


Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 - 30.06.2018 г.

Отчет за кас. изп. на бюджета на ски за средства от ЕС проект Твоят час 01.01. - 30.06.2018 г.

Отчет за кас. изп. на бюджета на ски за средства от ЕС проект ЕРАЗЪМ + 01.01. -30.06.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на Бюджета 01.01 -30.06.2018 г.

Отчет за натуралните показатели по Бюджета 01.01.- 30.06.2018 г.


Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.- 31.03.2018 г.

Отчет за кас. изпълнение на бюджета на сметки за средства от ЕС проект ЕРАЗЪМ +

Отчет за кас. изпълнение на бюджета смет за средства от ЕС Проект Твоят час за периода 01.01. - 31.03.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на Бюджета за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 г.

Отчет за натуралните показатели по Бюджета 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.
2017 г.

Отчет за касово изпълнение на Бюджета за периода от 01.01 - 31.12.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на Бюджета за периода от 01.01 - 31.12.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на сметки за средства от ЕС Програма ЕРАЗЪМ+ за периода 01.01.- 31.12.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на сметки за средства от ЕС Проект Твоят час за периода 01.01 - 31.12.2017 г.

Отчет за натуралните показатели по бюджета за периода 01.01 - 31.12.2017 г.


Отчет за касово изпълнение на Бюджета за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на Бюджета за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на сметки за средства от ЕС Проект Твоят час за периода 01.01 - 30.09.2017 г.

Отчет за натур. показатели по бюджета за периода 01.01 - 31.03.2017 г.


Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 - 30.06.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 - 30.06.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на сметки за средства от ЕС Проект Твоят час

Отчет за натуралните показатели по бюджета за периода 01.01 - 30.06.2017 г.


Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 г. - 31.03.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01. - 31.03.2017 г.

Отчет за натур. показатели по бюджета за периода 01.01 - 31.03.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на сметки за средства от ЕС Проект Твоят час за периода 01.01. - 31.03.2017 г.


Бюджет за делегирани от държавата и местни дейности с тримесечно разпределение на Осночно училище "Елисавета Багряна" гр. Сливен

Бюджет за делегирани от държавата и местни дейности с тримесечно разпределение на Осночно училище "Елисавета Багряна" гр. Сливен

2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01 - 31.12.2016 г.

Отчет за касово изпълнениена на бюджета на сметки за средствата от европейския съюз Проект Твоят час към 31.12.2016 г.

Отчет за натуралните показатели по бюджета 01.01. - 31.12.2016 г.


Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.- 30. 06.2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 - 30.09.2016 г.

Отчет за натуралните показатели по бюджета за периода 01,01 - 03.09.2016 г.


Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01-30.06.2016г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01-30.06.2016 г.

Отчет за натуралните показатели по бюджета 01.01-30.06.2016 г.


Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01 - 31.03.2016 г.
Бюджет 2016 г.2015 г.

Отчет за касово изпълнение на Бюджета към 31.12.2015 г.
Отчет за касово изпълнение проект УСПЕХ
Отчет за изпълнение на Бюджета за сметки и средства от ЕС за периода 01.01.- 30.09.2015 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.-30.09.2015
Отчет за изпълнение на бюджета зa сметки и средства от ЕС за периода 01.01. - 30.06.2015 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01. - 30.06.2015 г.
Отчет за изпълнение на бюджета зa сметки и средства от ЕС към 31.03.2015г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2015 г.
Бюджет за делегирани от държавата и местни дейности с тримесечно разпределение на община (кметство, район) за 2015 г.2014 г.

Отчет на сметки за средства от Европейския съюз към 31.12.2014 г. ОП "Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - УСПЕХ"
Отчет на сметки за средства от Европейския съюз към ОП "Квалификация на педагогическите специалити"
Отчет на сметки за средства от Европейския съюз към 31.12.2014 г. Програма "Учене през целия живот" Секторна програма "Коменски"
Отчет за изпълнение на бюджета - 01.01-31.12.2014 г.
Касов отчет - ИБСФ 01.01.-30.09.2014 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.-30.09.2014 г.
Отчет за изпълнение на бюджета - 01.01-30.06.2014 г.
Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета - проект "УСПЕХ" г.
Извънбюджетни сметки - 01.01-31.03.2014 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.-31.03.2014 г.2013 г.

Oтчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.2013 г.-31.12.2013 г. - 1 стр.
Oтчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.2013 г.-31.12.2013 г. - 2 стр.
Oтчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2013 г.
Oтчет за касово изпълнение на бюджета на ИБСФ - 01.01. - 30.09.2013 г
Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01. - 30.06.2013 г
Отчет за касово изпълнение по ИБС - 01.01. - 30.06.2013 г
Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.-31.03.2013 г
Отчет на касово изпълнение по ИБСФ - 01.01. - 31.03.2013 г.2012 г.

Отчет за касово изпълнение към 31.12.2012 г.
Отчет за касово изпълнение на ИБФС към 31.12.12012 г.
Справка за неусвоени бюджетси кредити към 31.12.2012 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за времето то 01.01.2012 г. до 30.09.2012 г. на XII ОУ "Елисавета Багряна" - гр. Сливен


 

Copyright © 2008-2024 Основно училище "Елисавета Багряна" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев