Училищно ръководство и учители


Училищно ръководствоВеличка Владимирова Христова - завършила начална училищна педагогика - ПУ "П. Хилендарски", Специализация по Английски език - Тракийски Университет, Ст. Загора; Управление на образованието - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Търново, с IV ПКС.
Директор от 01.07.2006 година.


Марияна Димитрова Иванова - завършила математика и информатика във ВПИ - гр. Шумен, старши учител по математика и ИТ, IV ПКС.
Заместник–директор от  07.08.2017 година.


Радослава Димитрова Георгиева- завършила френска филология във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново, учител по френски език, V ПКС;
Заместник–директор  от 20.09.2017 година


Учители - начален етап

 1. Елена Тодорова Сярова - начална училищна педагогика със специализация - музика; ПУ "П. Хилендарски" – Пловдив, IV ПКС;
 2. Силвия Димова Димитрова - начална училищна педагогика със специализация - изобразително изкуство; ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" -        В. Търново, ІІ ПКС;
 3. Галина Панайотова Стоянова - начална училищна педагогика със специализация - труд и творчество; ПУ "П. Хилендарски" - Пловдив, ІІ ПКС, главен учител, начален етап;
 4. Марияна Русева Вълчева - начална училищна педагогика, ПУ "П. Хилендарски" – Пловдив, IV ПКС;
 5. Илка Георгиева Петрова - начална училищна педагогика - бакалавър, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново; магистър по Информатика, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново; ІІ ПКС. Тракийски университет - Стара Загора - ДИПКУ. Специализация "Съвременни аспекти на развитието на учебния процес" Тракийски университет - Стара Загора;
 6. Емилия Любенова Даскалова - начална училищна педагогика със специализация - изобразително изкуство; ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" -           В. Търново, ІІ ПКС;
 7. Мария Динева Кондева - начална училищна педагогика, ШУ "Епископ Константин Преславски", ІІ ПКС; допълнителна квалификация – ИТ, Ст. Загора;
 8. Христина Георгиева Василева - ВПИ Благоевград, начална училищна педагогика, специалност изобразително изкуство - магистър, II ПКС;
 9. Марияна Димитрова Сярова - предучилищна и начална училищна педагогика - бакалавър; ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, IV ПКС;
 10. Евдокия Яворова Ценова – ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград  "Предучилищна и начална училищна педагогика" - бакалавър;
 11. Жана Димитрова Ташева - начална училищна педагогика със специализация - труд и техника; ПУ "П. Хилендарски" – Пловдив, IV ПКС;
 12. Даниела Вълкова Инзова - предучилищна и начална училищна педагогика, специализация - английски език; Университет "Проф. д-р Асен Златаров"- Бургас, IV ПКС;
 13. Магдалена Тошева Кондева - начална училищна педагогика с чужд език; Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, IV ПКС;
 14. Йорданка Стефанова Стефанова - ПУ "Паисий Хилендарски" магистър – НУП, Професионално-педагогическа специализация: Ранно чуждоезиково обучение – Английски език, Професионална квалификация: Учител по английски език в начален етап. Трета професионално-квалификационна степен, Професионално-педагогическа специализация "Информационни технологии в началното училище".
 15. Таня Трифонова Иванова - начална училищна педагогика с чужд език, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий " - В. Търново. Квалификация по английски език - СУ "Кл. Охридски". Учител по английски език, IV ПКС.
 16. Петя Михайлова Кондева – Желева - завършила Бургаски Свободен Университет; специалност - предучилищна и начална училищна педагогика, IV ПКС;
 17. Стефан Юриев Тодоров – завършил ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – Велико Търново, специалност: предучилищна и начална училищна педагогика, IV ПКС;
 18. Веселина Димитрова Андреева – завършила Бургаски Свободен Университет; специалност - предучилищна и начална педагогика, IV ПКС;
 19. Диана Николаева Петрова-Христова- начална училищна педагогика-магистър, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново, IV ПКС;
 20. Ивелина Николаева Николова - Бургаски Свободен Университет; специалност - предучилищна и начална училищна педагогика, V ПКС.

Прогимназиален етап

 1.  Иванка Христова Димитрова - завършила българска филология в ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив, учител по БЕЛ, II ПКС;
 2. .Веселина Димитрова Мухтарова- завършила българска филология във ВПИ - гр. Шумен, учител по БЕЛ, V  ПКС;
 3. Марияна Христова Кръстева- завършила българска филология в ПУ "Паисий Хилендарски" магистър, учител по БЕЛ, III ПКС;
 4. Валентина Иванова Стоянова - завършила ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - руска филология; ПУ "Паисий Хилендарски" - преквалификация по английски език, учител  по английски език, V ПКС;
 5. Юлия Димитрова Шарапчиева – завършила ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Социална педагогика"; завършила ШУ "Епископ Константин Преславски" специалност – английски език, учител по английски език, IV ПКС.
 6.  Елена Георгиева Льолева - завършила ПУ "Паисий Хилендарски" - физика и математика,  учител по математика и ИТ, IV ПКС.
 7. Дияна Йорданова Петрова- завършила ТУ – София, спец. Информатика,            ПУ "Паисий Хилендарски" - спец. Математика, главен учител, прогимназиален етап,  II ПКС;
 8. Йордан Райков Даскалов - завършил СУ "Кл. Охридски" гр. София, специалност математика и физика, учител по математика и физика, V ПКС.
 9. Христо Димитров Дамянов - завършил СУ "Кл. Охридски" гр. София, специалност история и география, учител по география и икономика, V ПКС;
 10. Даниел Василев Андров - завършил ВТУ "Кирил и Методий" гр. В. Търново, специалност "Педагогика на обучението по история и география", учител по история и цивилизация, V ПКС;
 11. Ралица Райкова Василева- завършила биология и химия във ВПИ - гр. Шумен, магистър;
 12. Али Османов Мехмедов – завършил ТУ – София, Национална спортна академия, учител по ИТ и технологии, IV ПКС.
 13. Румен Трифонов Петров -завършил ВТУ "Кирил и Методий " гр. В. Търново, специалност "Изобразително изкуство", втора специалност – естетика, учител по Изобразително изкуство;
 14. Тихомир Алексиев Кондев  - завършил ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - педагогика на обучението по музика, Старши учител по музика, IV ПКС;
 15. Николай Иванов Колев  - завършил Национална спортна академия "Васил Левски", учител по ФВС, IV ПКС .

Учители – ЦДО

 1. Христина Генчева Раднева  – завършила ИДНУ – Бургас, специалност: начална педагогика, старши учител, II ПКС;
 2. Моника Донева Попова  - завършила ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – Велико Търново, специалност: начална училищна педагогика и английски език;
 3. Мери Йорданова Божкова  – завършила Тракийски университет – Стара Загора, специалност: начален учител; Тракийски университет – Стара Загора, специалност: учител по информатика и информационни технологии, I ПКС;
 4. Здравка Недялкова Долушанова – завършила Тракийски университет – Стара Загора, специалност: начален учител; ВСУ "Черноризец Храбър" - гр. Варна – учител по изобразително изкуство, IV ПКС;
 5. Наташа Костова Атанасова  - Тракийски университет – Стара Загора, специалност: предучилищна и начална педагогика;
 6. Миглена Николаева Танева  – Тракийски университет – Стара Загора, специалност: начален учител.
 7. Ивелина Димитрова Марлова - завършила предучилищна и начална училищна педагогика - Тракийски университет – Стара Загора, V  ПКС;
 8. Гергана Стоянова Султанова- - завършила предучилищна и начална училищна педагогика – Бургас;
 9. Надежда Станимирова Русева - завършила начална училищна педагогика СУ,          V ПКС
 10. Станислава Руменова Раднева - завършила начална училищна педагогика ВТУ;
 11. Росица Добрева Стефанова - завършила начална училищна педагогика СУ.

Педагогически съветник - Татяна Мариянова Николова – Завършила СУ "Кл. Охридски" – София, Педагогика на девиантното поведение.
Логопед - Слав Михов Донев - Завършил СУ "Кл. Охридски" - дефектология, олигофренопедагогика, логопедия. Има II ПКС. Работи като старши учител на деца с езиково-говорни нарушения.
Ресурсен учител - Щерю Костов Атанасов - ПУ- специална педагогика, бакалавър. 

Copyright © 2008-2019 Основно училище "Елисавета Багряна" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев