Училищно ръководство и учители


Училищно ръководство

  1. Величка Владимирова ХристоваДиректор от 01.07.2006 г.

  Висше – магистър

  ПУ "П. Хилендарски" - начална училищна педагогика,

  Тракийски Университет, Ст. Загора - специализация по Английски език ;

  ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – Търново - управление на образованието, IV ПКС

  1. Марияна Димитрова ИвановаЗаместник –директор от  07.08.2017 г.

  Висше – магистър

  ВПИ - гр. Шумен - математика и информатика, II ПКС

   

  1. Радослава Димитрова Георгиева Заместник –директор  от 20.09.2017 г.

  Висше – магистър

   ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново - френска филология, IV ПКС

   

  Учители - начален етап

  1. Елена Тодорова Сярова– старши учител

  Висше – магистър

  ПУ "П. Хилендарски" – Пловдив - начална училищна педагогика със специализация - музика;

  IV ПКС

  1. Силвия Димова Абаджиева– старши учител

  Висше – магистър

  ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново - начална училищна педагогика със специализация - изобразително изкуство; ІІ ПКС

  1. Галина Панайотова Стоянова– главен учител

  Висше – магистър

  ПУ "П. Хилендарски" - Пловдив - начална училищна педагогика със специализация - труд и творчество; ІІ ПКС

  1. Марияна Русева Вълчева– старши учител

  Висше – магистър

  ПУ "П. Хилендарски" – Пловдив - начална училищна педагогика, IV ПКС

  1. Гергана Стоянова Султанова – учител ЦОУД

  Висше – магистър

  Проф д-р Асен Златаров“ – Бургас - предучилищна и начална училищна педагогика, IV ПКС

  1. Емилия Любенова Даскалова– старши учител

  Висше – магистър

  ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново - начална училищна педагогика със специализация - изобразително изкуство; ІІ ПКС

   

  1. Мария Динева Кондева– старши учител

  Висше – магистър

  ШУ "Епископ Константин Преславски" - начална училищна педагогика, Тракийски университет Стара Загора – учител по информационни технологии 1 – 4 клас, ІІ ПКС

  1. Надежда Станимирова Русева – старши учител

  Висше – магистър

  СУ „К. Охридски“ - начална училищна педагогика, IV ПКС

  1. Марияна Димитрова Сярова– старши учител

  Висше – магистър

  ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Велико Търново  - предучилищна и начална училищна педагогика; IV ПКС

  1. Евдокия Яворова Ценова– старши учител

  Висше – магистър

  ЮЗУ "Неофит Рилски" , гр. Благоевград  - предучилищна и начална училищна педагогика,

   IV ПКС

  1. Жана Димитрова Ташева– старши учител

  Висше – магистър

  ПУ "П. Хилендарски" – Пловдив - начална училищна педагогика със специализация - труд и техника; IV ПКС

  1. Магдалена Тошева Кондева– старши учител

  Висше – магистър

  Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас -  начална училищна педагогика с чужд език; IV ПКС

  1. Йорданка Стефанова Стефанова – старши учител

  Висше – магистър

  ПУ "Паисий Хилендарски" – НУП,

  Професионално-педагогическа специализация - ранно чуждоезиково обучение – Английски език, Професионална квалификация: Учител по английски език в начален етап.,

  Професионално-педагогическа специализация "Информационни технологии в началното училище"; III ПКС

  1. Петя Михайлова КондеваЖелева -  старши учител

  Висше – бакалавър

        Бургаски Свободен Университет - предучилищна и начална училищна педагогика, IV ПКС

  1. Стефан Юриев Тодоров–  старши учител

  Висше – бакалавър

  ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – Велико Търново, - предучилищна и начална училищна педагогика, IV ПКС

  1. Ивелина Николаева Николова– учител

  Висше – магистър

  Бургаски Свободен Университет -  предучилищна и начална училищна педагогика, IV ПКС

  1. Звезделина Златева Георгиева– учител

  Висше – магистър

  ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – Велико Търново - предучилищна и училищна педагогика,

  IV ПКС

  1. Доника Димитрова Андреева – учител

  Висше – магистър

  Тракийски университет – Стара Загора -предучилищна и училищна педагогика, IV  ПКС

   

  1. Миглена Николаева Танева– учител

  Висше – магистър

  Тракийски университет – Стара Загора, специалност: начален учител; учител по английски език- начален етап, IV ПКС

  1. Моника Донева Попова – учител ЦОУД

  Висше – магистър

   ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – Велико Търново, специалност: начална училищна педагогика и английски език; IV ПКС

  Прогимназиален етап

  1. Мариана Симеонова Михова –старши учител по БЕЛ

  Висше – магистър

  ПУ „П. Хилендарски” – българска филология с втора специалност руски език, II ПКС

  1. Марияна Христова Кръстева – старши учител по БЕЛ

  Висше – магистър

   ПУ "Паисий Хилендарски"- българска филология -  учител по БЕЛ, II ПКС

  1. Ивелина Димитрова Марлова – учител по БЕЛ

  Висше – магистър

  ПУ „П.Хилендарски“ – българска филология, IV  ПКС

  1. Валентина Иванова Стоянова– старши учител по Английски език

  Висше – магистър

   ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - руска филология; ПУ "Паисий Хилендарски" - преквалификация по английски език, учител по английски език, V ПКС

  1. Юлия Димитрова Шарапчиева– старши учител по Английски език

  Висше – магистър

  ШУ "Епископ Константин Преславски" - социална педагогика";

  ШУ "Епископ Константин Преславски" – английски език, учител по английски език, II ПКС

  1. Елена Георгиева Льолева– старши учител по Математика

  Висше – магистър

  ПУ "Паисий Хилендарски" - физика и математика,

  Технически университет София - учител по информатика  и ИТ, II ПКС

  1. Добринка Миткова Добрева Тодорчина – старши учител по Математика

  Висше – магистър

  ПУ „П. Хилендарски“ – учител по математика и информатика, IV ПКС

  1. Йордан Райков Даскалов– старши учител по Физика

  Висше – магистър

  СУ "Климент Охридски" гр.София, специалност математика и физика, учител по математика и физика, V ПКС

   

  1. Йордан Живков Тенев–учител по География и икономика

  Висше – бакалавър

  ВТУ "Кирил и Методий" гр. В. Търново - специалност "История и география", учител по история и География, IV ПКС

  1. Даниел Василев Андров– учитеп по История и цивилизация

  Висше – бакалавър

  ВТУ "Кирил и Методий" гр. В. Търново - специалност "Педагогика на обучението по история и география", учител по история и цивилизация, V ПКС

  1. Ралица Райкова Василева– старши учител по Биология и здравно образование

  Висше – магистър

  ВПИ - гр. Шумен - биология и химия; V ПКС

  1. София Делчева Делева – учител по Човекът и природата

  Висше – магистър

  СУ “Климент Охридски” -  молекулярна биология, учител по ЧП, учител по физика, IV ПКС

  1. Али Османов Мехмедов– учител по Технологии предприемачество

  Висше – магистър

  ТУ – София – инженер по автоматика – учител по автоматика и информационни технологии, Национална спортна академия – треньор по спортни танци,

  Тракийски университет Стара Загора – учител по технологии и предприемачество; III ПКС

  1. Здравка Недялкова Долушанова– учител по изобразително изкуство

  Висше – бакалавър

  Тракийски университет – Стара Загора - начален учител;

  ВСУ "Черноризец Храбър" - гр. Варна – учител по изобразително изкуство, IV ПКС

  1. Тихомир Алексиев Кондев– старши учител по Музика

  Висше – бакалавър

  ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - педагогика на обучението по музика, Старши учител по музика, IV ПКС

  1. Николай Иванов Колев– старши учител по Физическо възпитание и спорт

  Висше – бакалавър

  Национална спортна академия "Васил Левски", учител по ФВС, II ПКС

  1. Ивайло Христов Христов– учител по Физическо възпитание и спорт

  Висше – магистър

  Национална спортна академия – учител по физическо възпитание с квалификация треньор по баскетбол, втора специалност – физическо възпитание и спорт за деца и младежи със СОП,

  IV ПКС

  1. Славка Милчева Калчева – хореограф, в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

  Висше – магистър

  Академия за музикално и танцово изкуство Пловдив – хореограф – педагог,

  ПУ „Паисий Хилендарски“ – учител по музика в детската градина и средното училище

   

  Учители – ЦОУД

  1. Таня Трифонова Иванова– старши учител ЦОУД

  Висше – бакалавър

  ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий " - В. Търново -  начална училищна педагогика с чужд език. СУ "Климент Охридски" - квалификация по английски език -  учител по английски език, V ПКС.

  1. Наташа Костова Атанасова– учител ЦОУД

  Висше – магистър

  Тракийски университет – Стара Загора - предучилищна и начална педагогика; IV ПКС

  1. Веселина Димитрова Андреева– старши учител ЦОУД

  Висше – бакалавър

  Бургаски Свободен Университет - предучилищна и начална педагогика, IV ПКС

  1. Даниела Вълкова Инзова- старши учител ЦОУД

  Висше – бакалавър

  Университет "Проф. д-р Асен Златаров"- Бургас - предучилищна и начална училищна педагогика, специализация - английски език; IV ПКС

  1. Вера Красимирова Николова – учител ЦОУД

  Висше – бакалавър

  ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” - предучилищна и начална училищна педагогика, V ПКС

  1. Светослава Василева Славова - учител ЦОУД

  Висше – магистър

   ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", предучилищна и начална училищна педагогика

  1. Светлана Атанасова Андреева – старши учител ЦОУД

  Висше – магистър

  ПУ „П. Хилендарски” – българска филология;

  Тракийски университет – Стара Загора – начална училищна педагогика и информационни и комуникационни технологии в началото училище, IV  ПКС

  1. Ивелина Иванова Иванова– учител ЦОУД

  Висше – магистър

  Тракийски университет – Стара Загора - предучилищна и начална училищна педагогика; V ПКС

  1. Емилия Йорданова Илиева– учител ЦОУД

  Висше – магистър

  ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” - предучилищна и начална училищна педагогика, III ПКС

  1. Стела Нику Лукипуди - Георгиева– учител ЦОУД

  Висше – магистър

  ТУ – София – Филиал Сливен - инженер по електроника и автоматика с педагогическа правоспособност

  ТУ – София – Филиал Сливен - предучилищна и начална училищна педагогика

  1. Росица Атанасова Желева– учител ЦОУД

  Висше – магистър

  ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” - предучилищна и начална училищна педагогика

  1. Петя Колева Пейчева– учител ЦОУД

  Висше – магистър

  ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” - предучилищна и начална училищна педагогика

   

  1. Росица Веселинова Данчева– учител ЦОУД

  Висше – бакалавър

  Тракийски университет – Стара Загора - предучилищна и начална педагогика

  1. Мери Йорданова Божкова– старши учител ЦОУД

  Висше – магистър

  Тракийски университет – Стара Загора - начален учител;

  Тракийски университет – Стара Загора - учител по информатика и информационни технологии,

   I ПКС

  1. Анелия Иванова Иванова– учител ЦОУД

  Висше – магистър

  ТУ – София – Филиал Сливен - предучилищна и начална училищна педагогика

  1. Цветомира Иванова Иванова– учител ЦОУД

  Висше – бакалавър

  Тракийски университет – Стара Загора - предучилищна и начална педагогика

   

     

    Татяна Мариянова Николова – педагогически съветник

   Висше – магистър

   СУ "Климент Охридски" – София - педагогика на девиантното поведение.

    Господинка Павлова Ангелова – логопед в институция в системата на предучилищното и     училищното образование

    Висше – магистър

               ПУ „П. Хилендарски” - предучилищна и начална училищна педагогика

    ПУ „П. Хилендарски” - Комуникативни нарушения в развитието

    Елена Пенева Пенева – ресурсен учител

   Тракийски университет- гр. Стара Загора Специална педагогика

   

  Административен персонал

   

     Боряна Мариянова Начева – главен счетоводител

     Радост Трендафилова Райнова – ЗАС

     Даниела Динева Василева - секретар

 

Copyright © 2008-2024 Основно училище "Елисавета Багряна" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев