ОБРЪЩЕНИЕ

Обръщение
05.04.2020 / 20:39

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

 

Предвид необичайната и трудна ситуация, в която се намираме, се обръщаме към Вас с молба за съдействие и отговорно отношение към новосъздадения учебен процес в електронна среда.

 

 

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото.

 

 

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

 

 

Това, което ни се случва, e неочаквано и води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

 

 

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 наложи училищната система да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.

 

 

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

 

 

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на

нашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

 

 

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

 

 

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 

 

•Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

•Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

•Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

•Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

•Насърчавайте детето да бъде активно.

•Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

•Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат образователните уроци.

•Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

•Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 

 

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

По думите на министъра на Министерството на образованието и науката - г-н Красимир Вълчев, с оглед на специфичните условия, различните възможности на училищата и подготовката на отделните учители са възможни алтернативни варианти на преподаване и учене от разстояние, които най-общо може да се сведат до няколко основни групи – използване на електронни платформи за обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация.

 

 

За организиране и провеждане на обучение от разстояние и за споделяне на учебни материали и ресурси в ОУ " Елисавета Багряна" се използва електронната платформа Microsoft Teams или друг вид комуникация. Електронна комуникация е възможна и чрез електронните дневници, електронната поща, социални мрежи др. Важно е да се създадат условия за максимален обхват на ученици по голям брой предмети и оптимален брой часове за учениците.

 

 

Към настоящия момент, това, което можем да кажем с висока степен на вероятност, е, че преустановяването на присъствената форма на обучение в училищата ще продължи поне до 13 май 2020 година. Това ни изправя пред задачата да направим електронната форма на обучение още по-пълноценна. В тази връзка в следващите дни усилията ни трябва да са насочени към:

 

 

- Преподаването на нови знания;

-Запазване и усилване на положителните нагласи за учене в електронна среда, като на този етап вече ще се отбелязват и оценки в училищната документация, а учителят ще следи ангажираността и активността на всеки свой ученик. Преподавателите ще си водят бележки за работата и за напредъка на учениците си и при необходимост да предоставят обратна връзка на родителите.

- Създаване на по-интензивна среда за взаимопомощ между учителите и родителите.

 

 

За учениците, които не са обхванати в обучението от разстояние, очакваме да бъде променен проекта “Подкрепа за успех”, с цел включването им в допълнителни присъствени занимания след възстановяване на учебния процес в училищата.

 

 

С оглед на гореизложеното Ви молим за съдействие и разбиране на настоящата ситуация, в която всички попаднахме неочаквано. Разбираме, че Вашите многобройни усилия са насочени в същата посока, както нашите - в името на децата ни и тяхното образование. Бихме искали да Ви благодарим за отзивчивостта! Бъдете здрави!

 

В уважение: Ръководството и учители на ОУ " Елисавета Багряна" гр. Сливен

 

 
 

Copyright © 2008-2021 Основно училище "Елисавета Багряна" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев